Architect Utrecht

een architect vindt je op werkgevraagd.nl

kaart

Wurdemann Koningen Groenendaal Architecten

Het lange termijnbeleid van ons bureau is geformuleerd aan de hand van de volgende doelstellingen:


1. Missie van het bureau
Het werkterrein van WKG Architecten is het leveren van een zo compleet mogelijke dienstverlening in het ontwerpen en realiseren van projectmatige kleine en middelgrote woningbouwprojecten. Het bestaansrechts dankt WKG Architecten aan opdrachtgevers, bijvoorbeeld projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, die opzoek zijn naar aantrekkelijk, goed verkoop- of verhuurbare woningen, te realiseren binnen een geloofwaardig budget in een in Nederland gangbaar bouwsysteem.
De betekenis voor de stakeholders van WKG Architecten zit in de betrokkenheid van de medewerkers in alle fasen van de projecten en is er opgericht tevreden medewerkers in dienst te hebben, die hun kennis en ervaring in de projecten kwijt kunnen. Daardoor wordt voorkomen dat kennis, welke in de verschillenden fasen van de projecten wordt opgebouwd, verloren gaat. Dit moet bijdragen aan rendement en risico beperking voor alle betrokken bouwteam-partners.

2. Visie van het bureau
WKG Architecten ziet dat de situatie op de nieuwbouw woningmarkt aan het veranderen is. De naoorlogse markt waarop de aanbieders bepalen welke woningen ontwikkeld worden, transformeert in een markt waar de vragers gaan bepalen wat er gebouwd zal kunnen worden. De meeste aanbieders op de markt zijn hier nog niet aan toe. Dit zal een onderscheidend thema gaan worden. Omdat Nederland vol raakt, worden de ontwikkellocaties steeds schaarsers en de context waarin ontwikkeld steeds complexer. Als klein en flexibel bureau kunnen we omgaan met de veranderingen, die deze omgeving van ons vraagt.

3. De strategie van het bureau
Als architectenbureau zouden we graag vier nieuwe opdrachten per jaar binnenhalen. De doelstelling is dat deze opdrachten naar ons toekomen. Daardoor kunnen we ons inhoudelijk richten op deze projecten en zal de kwaliteit van het product (de woning) de prijs bepalen. Aangezien opdrachten ca. twee jaar lopen, zullen daarvoor vier bouwkundige medewerkers nodig zijn. Elke medewerker kan zich op deze wijze, bij twee projecten in verschillende ontwikkelingsfase betrokken voelen. Kennis en ervaring van het ene project kan letterlijk bijdrage aan de kwaliteit van het andere project. We gebruiken een volledige 3d CAD instrument om het model van onze projecten te simuleren. Daardoor is het mogelijk ook op complexe situaties het volledige ontwerpproces binnen ons bureau te beheersen.

De bureauleiding zal zich richten op kwaliteitsverbetering en effici?ntie door samenwerking (teamwork) en innovatie. Daarbij zijn twee speerpunten. Een goede interne controle, aangezien duidelijk wordt dat de externe controle door de verschillende bouwpartners ver beneden de maat is. En uitwisseling van kennis en ondersteuning van inzet van de medewerkers in verschillende generaties. De huidige opdrachtenportefeuille en de bureaubezetting met zes personen van uiteenlopende leeftijd zijn daarbij passend.

4. Rendement
Projecten verlopen in principe allemaal volgens dezelfde fasering (voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, etc.) Het tijdpad waarop deze fasering wordt gevolgd, is per project verschillend en moeilijk te voorzien (planbaar). Om een project goed te beheersen is een veelzijdige en flexibele organisatie nodig.
Ons bureau is een risicodragend bedrijf met winstoogmerk. Door integratie van ontwerp- en bouwtechnische werkzaamheden is het mogelijk onze kennis in alle proces fasen van het project aan te wenden, zonder de beheersing van het project te verliezen.

5. Kennis
De kennis van een architectenbureau zit voor een groot gedeelte in z'n medewerkers. Door de bouwkundig medewerkers van start tot einde bij het project te betrekken, kan deze kennis in het project worden gebracht. Het bureau streeft ernaar jonge ambitieuze medewerkers te zetten naast ervaren en technisch onderlegde medewerkers.

6. Kwaliteit
Het kwaliteitsbeleid is erop gericht de werkzaamheden, die uitgevoerd worden door het bureau, af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van de opdrachtgevers. Het invoeren en doeltreffend toepassen van een kwaliteitssysteem vindt plaats middels een permanent proces van kwaliteitsverbetering. Dat is een uitdaging voor het gehele personeel - zonder enige uitzondering. Het naleven vereist betrokkenheid, inzet en toewijding en heeft voor alle medewerkers als resultaat verantwoordelijkheid, voldoening, waardering en plezier in je werk.

7. Duurzaamheid
Duurzame ontwikkelingen zijn gebaseerd op de peilers energie gebruik, (her)gebruik van materialen, flexibiliteit (aanpasbaarheid), beheer en onderhoud, en identiteit. De meerderheid van de ontwerpopgaven bevindt zich in de coulisse. Zeker bij het ontwerpen van een woning past een bescheiden en vanzelfsprekende architectuur. De rol van de architect als generalist is erop gericht de samenhang tussen deze peilers de waarborgen.

Het bureau is een onafhankelijke organisatie en investeert om haar doelstellingen te bereiken en richt zich op opdrachten, die dit mogelijk maken.Utrecht
telnr : +31302517337


Studio-D architecten

Studio-D architecten ontwerpt woon- en utiliteitsgebouwen en is op zoek naar nieuwe opdrachten.

Wij adviseren u met uw verbouwing of nieuwbouw, bouwvergunning of het inmeten van uw woning of bedrijf volgens de NEN2580. Wij begeleiden u in verschillende stappen van het ontwerp- en bouwproces: het voorontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, bestek en uitvoering.

Studio-D architecten heeft jarenlange ervaring in grote en kleine projecten en streeft naar een professionele dienstverlening op het gebied van architectuur en bouwtechniek en richt zich vooral op de particuliere woningmarkt en professionele opdrachtgevers.

Het is ook mogelijk om Studio-D architecten binnen uw bedrijf als freelancer in te huren voor een bepaalde periode.
Utrecht
telnr : 0618684812